Header Ads

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT

al. St. Jachowicza 8
09-402 Płock
Tel.: 24 262 34 54
e-mail: biuro@szkolenia.plock.pl

Oferta w ramach akcji Płock za pół ceny w dniach 8-10 września 2017 roku:

- 50% za szkolenie kwalifikacyjne na uprawnienia elektryczne, cieplne, gazowe dla osób, które złożą dokumenty w dniu  8.09.2017    75 zł zamiast 150 zł

1. Szkolenie kwalifikacyjne dla Grupy 1 - elektrycznej

2. Szkolenie kwalifikacyjne dla Grupy 2 - ciepłowniczej

3. Szkolenie kwalifikacyjne dla Grupy 3 - gazowej

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP-ZORPOT w Płocku jest firmą pracującą w sieci franchisingowej Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). SIMP jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku. Działalność merytoryczną SIMP wspierają wyspecjalizowane jednostki działalności gospodarczej, w tym m.in. Zespoły Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego (ZORPOT). Zajmują się one działalnością edukacyjną, szkoleniową, rzeczoznawczą, konsultingową, certyfikacyjną i wydawniczą.
   Tradycje ośrodka SIMP-ZORPOT w Płocku sięgają 1984 roku. W zakresie jego działalności mieści się między innymi działalność: szkoleniowa, rzeczoznawcza oraz konsultingowa. Ośrodek w Płocku posiada od 2011 roku certyfikat ISO 9001:2009, a od 2012 jest autoryzowanym laboratorium ECDL.
   Siedziba firmy mieści się przy skrzyżowaniu ulicy Obr. Płocka 1920 oraz głównej ulicy m. Płock Al. St. Jachowicza.
   Przedmiotem działalności są między innymi usługi szkoleniowe. Tematyka oferowanych kursów obejmuje zagadnienia z zakresu zastosowania technologii informatycznych - od podstaw informatyki do administrowania siecią. Szkolenia dotyczą głównie podstaw obsługi komputera, obsługi pakietów OpenOffice.org, MS Office, Internetu, tworzenia stron WWW oraz szkoleń przygotowujących do egzaminów energetycznych.

Obsługiwane przez usługę Blogger.