Header Ads

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w PłockuSzkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
09-402 Płock, al. Kilińskiego 12

Oferta w ramach akcji Płock za pół ceny w dniach 8-10 września 2017 roku:


- 50% na opłatę rekrutacyjną w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku dla osób podejmujących studia I lub II stopnia, które złożą dokumenty w dniach 8-9.09.2016    40 zł zamiast 80 zł

Aktualna oferta edukacyjna Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
·         Administracja publiczna
BEZPICZEŃSTWO NARODOWE
·         Obrona narodowa
INFORMATYKA
·         Programowanie i bazy danych
·         Sieci komputerowe i teleinformatyka
·         Aplikacje internetowe i mobilne
·         Systemy informatyczne odnawialnych źródeł energii
PEDAGOGIKA
·         Doradztwo zawodowe i edukacyjne
·         Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
·         Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
·         Pedagogika resocjalizacyjna
WYCHOWANIE FIZYCZNE
·         Specjalność nauczycielska
ZARZĄDZANIE
·         Bezpieczeństwo i higiena pracy
·         Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
·         Marketingowe zarządzanie firmą
·         Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
·         Zarządzanie sprzedażą

Studia II stopnia
ADMINISTRACJA
·         Administracja publiczna
PEDAGOGIKA
·         Doradztwo zawodowe i edukacyjne
·         Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
·         Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
·         Pedagogika resocjalizacyjna
·         Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
·         Oligofrenopedagogika
·         Pedagogika rewalidacyjno – terapeutyczna
·         Grafika i media w edukacji
·         Taniec i rytmika
 ZARZĄDZANIE
·         Controlling i audyt wewnętrzny
·         Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji
·         Zarządzanie rozwojem regionu
·         Zarządzanie logistyką i transportem
·         Zarządzanie zasobami ludzkimi
·         Zarządzanie projektem
·         Gospodarowanie nieruchomościami
·         Informatyka w zarządzaniu
·         Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii
·         Zarządzanie wiedzą i innowacjami

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
09-402 Płock, al. Kilińskiego 12
tel. 24 366 41 50, 24 366 41 00, 661 121 122
rekrutacja@wlodkowic.pl
FB.com/wlodkowicpl
Obsługiwane przez usługę Blogger.