Header Ads

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w PłockuSzkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
09-402 Płock, al. Kilińskiego 12
tel. 24 366 41 50, 24 366 41 00, 661 121 122
rekrutacja@wlodkowic.pl
www.wlodkowic.pl
FB.com/wlodkowicpl


Oferta w ramach akcji Płock za pół ceny w dniach 28-30 wrzesnia 2018 roku:

- 50% na opłatę rekrutacyjną w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku dla osób podejmujących studia I lub II stopnia, które złożą dokumenty w dniach 28-30.09.2018  –  40 zł zamiast 80 zł

Aktualna oferta edukacyjna Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
•    Administracja publiczna
BEZPICZEŃSTWO NARODOWE
•    Obrona narodowa
INFORMATYKA
•    Programowanie i bazy danych
•    Sieci komputerowe i teleinformatyka
•    Aplikacje internetowe i mobilne
•    Inżyniera sieci komputerowych i programowanie
•    Zastosowania informatyki
PEDAGOGIKA
•    Doradztwo zawodowe i edukacyjne
•    Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
•    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
•    Pedagogika resocjalizacyjna
WYCHOWANIE FIZYCZNE
•    Specjalność nauczycielska
ZARZĄDZANIE
•    Bezpieczeństwo i higiena pracy
•    Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
•    Marketingowe zarządzanie firmą
•    Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
•    Zarządzanie sprzedażą

Studia II stopnia
ADMINISTRACJA
•    Administracja publiczna
PEDAGOGIKA
•    Doradztwo zawodowe i edukacyjne
•    Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
•    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
•    Pedagogika resocjalizacyjna
•    Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
•    Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną
•    Pedagogika rewalidacyjno – terapeutyczna
•    Grafika i media w edukacji
•    Taniec i rytmika
 ZARZĄDZANIE
•    Controlling i audyt wewnętrzny
•    Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji
•    Zarządzanie rozwojem regionu
•    Zarządzanie logistyką i transportem
•    Zarządzanie zasobami ludzkimi
•    Zarządzanie projektem
•    Gospodarowanie nieruchomościami
•    Informatyka w zarządzaniu
•    Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii
•    Zarządzanie wiedzą i innowacjami
Obsługiwane przez usługę Blogger.