Header Ads

Skansen w WiączeminieSkansen w Wiączeminie
Wiączemin Polski 25,
22 km od Płocka,
09-533 Wiączemin Polski
www.muzeumplock.eu

Oferta w ramach akcji Płock za pół ceny w dniach 27-29 września 2019 roku:

Darmowy wstęp do skansenu w czasie trwania akcji

Skansen osadnictwa nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim.

Pierwsi osadnicy olenderscy, którzy przybyli do Polski z Fryzji i Flandrii, swój nowy dom znaleźli na Żuławach Wiślanych. I dzisiaj pierwsze skojarzenie z olendrami kieruje uwagę na północ naszego kraju. Poszukujący wolności religijnej i nowych perspektyw, przybysze z Zachodu, zagościli również na Mazowszu, na terenach zalewowych nad Wisłą. Przekształcili tutejszy krajobraz budując swoje domy na sztucznych wzniesieniach, sadząc wierzby i plotąc wzdłuż nich ciągi łozinowych płotów. W ostatnich latach ślady ich bytności znikają z nadwiślańskiego krajobrazu. By chronić jego kulturowe dziedzictwo, Muzeum Mazowieckie w Płocku powołało do życia skansen, który ukazuje nie tylko budownictwo charakterystyczne dla osadników, ale także elementy krajobrazu związane z ochroną przeciwpowodziową, czy specyficzną gospodarką. Centrum skansenu stanowi kościół ewangelicki wraz ze szkołą, wokół którego powstały dwie zagrody ukazujące różne strategie przyświecające budowniczym  w obliczu wodnego żywiołu – zagrodę jednobudynkową zwaną langhoffem, oraz wielobudynkową, w ramach której usytuowano budynek spełniający funkcję powidlarni, wędzarni oraz suszarni owoców. W skansenie będzie można zobaczyć również największą w Polsce kolekcję zabytków olenderskich z centralnej Polski. Znajdziemy wśród nich narzędzia, meble, maszyny, których próżno szukać gdzie indziej. Są one związane ściśle z tym terenem. Wielu odwiedzających może zaskoczyć pokrycie dachu jednego z domostw. By zobaczyć z jakiego materiału je wykonano trzeba odwiedzić to magiczne miejsce położone pomiędzy Płockiem i Warszawą.


Obsługiwane przez usługę Blogger.