Header Ads

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku


Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
09-402 Płock, al. Kilińskiego 12
tel. 24 366 41 50, 24 366 41 00
rekrutacja@wlodkowic.pl
www.wlodkowic.pl
FB.com/wlodkowicpl

Oferta w ramach akcji Płock za pół ceny w dniach 27-29 września 2019 roku:

- 50% na opłatę rekrutacyjną w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku dla osób podejmujących studia I lub II stopnia, które złożą dokumenty w dniach 27-29.09.2019  –  40 zł zamiast 85 zł

Aktualna oferta edukacyjna Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
•    Administracja publiczna

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
•    Obrona narodowa

INFORMATYKA
•    Programowanie i bazy danych
•    Sieci komputerowe i teleinformatyka
•    Aplikacje internetowe i mobilne
•    Inżynieria sieci komputerowych i programowanie
•    Zastosowania informatyki

PEDAGOGIKA
•    Doradztwo zawodowe i edukacyjne
•    Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna*
•    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
•    Pedagogika resocjalizacyjna
•    Pedagogika pracy i edukacja dorosłych

WYCHOWANIE FIZYCZNE
•    Trener sportu w grupach dyspozycyjnych
•    Trener personalny i animator czasu wolnego

ZARZĄDZANIE
•    Bezpieczeństwo i higiena pracy
•    Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
•    Marketingowe zarządzanie firmą
•    Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami
•    Zarządzanie sprzedażą (w przygotowaniu)
Studia I stopnia:
ADMINISTRACJA
•    Administracja publiczna

PEDAGOGIKA
•    Doradztwo zawodowe i edukacyjne
•    Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
•    Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna*
•    Pedagogika resocjalizacyjna
•    Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
•    Edukacja medialna
•    Terapia pedagogiczna z socjoterapią

ZARZĄDZANIE
•    Controlling i audyt w zarządzaniu
•    Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji
•    Zarządzanie rozwojem regionu
•    Zarządzanie logistyką i transportem
•    Zarządzanie zasobami ludzkimi
•    Zarządzanie projektem
•    Gospodarowanie nieruchomościami
•    Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii (w przygotowaniu)
•    Informatyka w zarządzaniu (w przygotowaniu)

* studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Obsługiwane przez usługę Blogger.